مقاله   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقتی که تمام دغدغه فرماندار بیجار در خصوص کارخانه آهن اسفنجی گرفتن تصویر روحانی می شود + فیلم

بی تدبیری استاندار و فرماندار در موضوع کارخانه آهن اسفنجی بیجار/

وقتی که تمام دغدغه فرماندار بیجار در خصوص کارخانه آهن اسفنجی گرفتن تصویر روحانی می شود + فیلم

ADS In Website

ADS In Website
 

صفحه ها   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پربازدیدترین اخبار یک ماه اخیر   ــــ