شنبه 11 فروردین 1397 / 12:04|کد خبر : 2379|گروه : اقتصادی

تاملی بر نامگذاری سال حمایت از کالای ایرانی

تاملی بر نامگذاری سال حمایت از کالای ایرانی

حفظ فرهنگ اصیل ایرانی - اسلامی، عمقی شدن نگاه مسئولان به مقوله ي خطر نامریی هجمه ي فرهنگی همچنین توجه به صدمات اقتصادي و تجاري که توسط ورود کالاهاي خارجی به کشور تحمیل می شود نیازمند توجه و بازبینی است.

به گزارش خبرنگار بیجار بام ایران، رهبر معظم انقلاب همه ساله و در نخستین دقایق آغاز سال نو، در پیامی به ملت شریف ایران، با تشریح اوضاع مهم سال قبل، چارچوب کلی و افق پیش روی ملت و مسئولان جمهوری اسلامی را در سال ِ پیش رو، ترسیم می‌کنند. این سبک و سیاق نام گذاری سال ها از زمان آغاز رهبری ایشان بطور معمول جهت مانیتور نمودن هدف هم برای مسئولان و هم برای مردم مشخص شده است.

نام گذاری سال ها گاهی به جهت اتفاقات سال آتی و گاهی به جهت برنامه های انجام نشده در سال گذشته و گاهی هم بر اساس رویکردهای مشخص  شده درجهت دستیابی به افق 1404 بوده است. که در تمامی این سال ها تبیین شعار سال یک هدف مشخص را دنبال نموده و آن زنده نمودن و حیات بخشیدن و رشد دادن به هویت ایرانی و اسلامی مردم و مسئولین با تمام پارامترها و معیارها و زیرشاخه های آن درراستای اعتلای فرهنگ غنی این دو مولفه بوده است.اما مطلب مهمی که در این در مجال به آن اشاره خواهد شد هدف گذاری مشخصی است که در سال های اخیر و پس از  سال  87 و ادامه این روند در سال 97 صورت گرفته است. نگاه مشخص رهبری ازسال 87 بطور دقیق و روشن بر مسئله اقتصاد با تمام زوایای پیدا و پنهان آن موضوعی است که  طی این سال ها ذهن تمام کارشناسان را به خود متوجه نموده است. ازسوی دیگر علاوه بر نامگذاری و شاخص قرار دادن سال ها، رهبری معظم انقلاب در سال 92 با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی فصل مضاعفی را در جهت اهمیت بخشیدن به موضوع اقتصاد تعریف و تبیین نمودند.

ابلاغ این سیاست ها و این نامگذاری ها، از یک سو نشان از توجه ویژه رهبری به امر معیشت و اقتصاد خانوارهای ایرانی است و از سوی دیگر به سبب وجود نقاط ضعفی است که در حوزه اقتصادی کشور به چشم می خورد. بررسی اندیشه هاي راهبردي امام خامنه اي، یکی از ارزشمندترین فرصت هایی است که براي شناخت مسیر و حرکت جامعه باید به درستی صورت پذیرد. بسط و روشن کردن ابعاد این اندیشه ها، استخراج الگوها از دل بیانات و طراحی راهکارهایی به عنوان دستورالعمل هاي اجرایی این الگوها، همگی از نتایج شناخت درست اندیشه هاي راهبردي این رهبر الهی و بزرگ است. تاکید رهبری بزرگوار انقلاب بر افزایش توان اقتصادی در کشور نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی در مسیر رشد و توسعه اکنون به جایگاهی رسیده است که برای قدرت نمایی یک نظام دینی در سرتاسر جهان در کنار حضور قوی در عرصه های سیاسی و اجتماعی و علمی نیاز به ساخت یک اقتصاد اسلامی قوی دارد تا کشورهایی که ایران را الگوی خود قرار داده اند ایران مستقل را یک ایران مقتدر اقتصادی هم ببینند.

اکنون در سال پیش رو دغدغه کشور باید روی موضوعی متمرکز باشد که به یقین نظام جدیدی از مدیریتِ تولید و مصرف کالای داخلی در کشور را رقم خواهد زد. راز تحقق و استمرار موفقیت در جهت شعار سال را، باید در همدلی و اتحاد ملت و مسئولین پیدا کرد. چرا که رقابتِ سازنده در عرصه بین المللی، مستلزم بازی تیمی و ترجیح منافع ملی و اجتماعی بر منافع شخصی و حزبی است، بنابراین کسب منافع شخصی و حزبی در دولت اسلامی هنگامی از مقبولیت و مشروعیت لازم برخوردار است که اتحاد و انسجام ملی و منافع و مصالح کشور بر منافع و خواسته‌های شخصی و جناحی ارجحیت داشته باشد و به همدلی و اتحاد جامعه آسیبی وارد نسازد و لذا در تمام شرایط، توجه به این موضوع یک وظیفه عمومی و همگانی تلقی می‌شود.

بی‌تردید حضور مردم در صحنه‌های مختلف دفاع از دستاوردهای انقلاب و حمایت از ارکان نظام اسلامی و بی‌توجهی به شایعات اختلاف برانگیز و ناامید کننده، مصداق بارز همدلی و اتحاد به شمار می‌روند و تحکیم و گسترش وحدت متقابل بین مردم و مسئولین می‌تواند همانند دو لبه یک قیچی، هرگونه مانعی در مسیر حرکت کشور به سمت پیشرفت و آبادانی را بر طرف نماید.

لذا وقتی می‌گوییم حمایت از کالای ایرانی،یعنی حمایت از کار ایرانی، حمایت از کارگر ایرانی، حمایت از سرمایه ایرانی، حمایت از خدمت ایرانی، حمایت از کارخانه ایرانی، حمایت از تولید ملی، حمایت از خانواده ایرانی، حمایت از اقتصاد ایران، حمایت از مدیریت جهادی، حمایت از تصویر ملی و نهایتا تقویت وجهه ملی که موجب عزم و همگرایی ملی برای عبور از میدان مین چالشهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دشمن می‌گردد. "پس بیایید همه با هم کالاي ایرانی مصرف کنیم."

مردم در انجام بسیاري از سیاست هاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی، نقش عمده و در برخی از سیاست ها، اصلی ترین نقش را در اجرا و شکست آن برعهده دارند. به عبارت دیگرهمواره یک طرف اجراي سیاست هاي دولتی، در ابعاد مختلف، بُعد مردمی اجتماع و اقتصاد است. سیاست اقتصاد مقاومتی و تحقق جایگاه مردم در اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نیست و مطابق با تأکید مقام معظم رهبري در سخنرانی شعار سال هاي اخیر، مردم نیز نقش و وظیفه اي اساسی در این امر دارند.که انتظار می رود تمامی مسئولان و آحاد ملت از همه ابزارها جهت حمایت از کالای داخلی استفاده کنند و نگاه ویژه ‌ای به آن داشته باشند؛ موضوعی که مقدمه آن به کنترل واردات و توجه ویژه به تولید جهت تحقق اقتصاد مقاومتی نیاز دارد. لذا بدون هدایت مردم در جهت رسیدن به اهداف سیاست اقتصاد مقاومتی، راهکارهاي سیاستی و حمایتی دولت محکوم به شکست خواهد بود و به جز هزینه هاي بسیار براي دولت، ثمره اي نخواهد داشت. لذا دولت و نهادهاي مسئول باید از طریق فرهنگ سازي سبک زندگی اسلامی و الگوي مصرف اسلامی، در جهت نهادینه کردن مصرف کالاهاي داخلی و بهبود کیفیت کالاهاي داخلی گام بردارند تا هم شرایط براي اقتصاد مقاومتی و تحقق عزم ملی مهیا شود و هم اینکه راه هاي عملیاتی سازي تمدن اسلامی گسترده شود.

مبرهن است که مردم حق استفاده از کالاي باکیفیت را دارند، ولی ترجیحاً باید کالاي ساخت داخل را مصرف کنند و این امر نیازمند تحکیم نگاه علمی است، به نحوي که دست اندرکاران عرصه تولید، دولت ودانشگاه ها حلقه ارتباط صمیمی و تعامل پایداري را باید با یکدیگر داشته باشند. زیرا صیانت از اعتبار تولید داخلی درعرصه جهانی وظیفه ملی واسلامی است، و منافع زود گذر نباید منفعت ملی را به خطر بیندازد.

حفظ فرهنگ اصیل ایرانی - اسلامی، عمقی شدن نگاه مسئولان به مقوله ي خطر نامریی هجمه ي فرهنگی همچنین توجه به صدمات اقتصادي و تجاري که توسط ورود کالاهاي خارجی به کشور تحمیل می شود نیازمند توجه و بازبینی است.

مسأله فرهنگ سازي در این زمینه امري خطیر است که مطالعه و بررسی دقیق جوانب آن، همکاري و همیاري جمعی مردم، دولت، تولیدکنندگان و طراحان و برنامه ریزان را طلب می کند و باید به خاطر داشت که فرهنگ سازي در مورد موضوعی خاص در میان آحاد جامعه کاري است موجد تلاش بسیار زیاد و خستگی ناپذیر و نباید انتظار داشت که چنین امري به سرعت اتفاق بیافتد، بلکه تمام تلاش باید مصروف این باشد که نوع چینش پایه هاي این فرهنگ سازي درست و دقیق صورت بگیرد تا در درازمدت جامعه از نتایج آن بهره مند شود.

تبدیل مصرف تولیدات داخلی در میان مردم به یک عادت، فرهنگ و در مرتبه ي بالاتر یک فریضه، امري بسیار مبارك است. به نظر می رسد مهم ترین و حساس ترین پل ارتباطی میان مردم و برنامه ریزیان این امر، رسانه است. در دنیایی که مردم وابستگی انکارناپذیري به رسانه ها و آموخته ها و دانسته هایشان از طریق رسانه ها دارند همچنین به خاطر انتظاري که از رسانه ها، به خصوص از رسانه ملی می رود و با توجه به فرمایش امام (ره) که تلویزیون را دانشگاهی عمومی می دانستند، رسانه در تبدیل کردن حمایت و مصرف کالای داخلی به یک عادت و فرهنگ براي مردم می تواند نقشی اصولی و هدفمندي ایفا کند.

توجه رسانه هاي جمعی به موضوعات معین موجب می شود که اهمیت آن موضوعات از نظر مردم افزایش یابد. این امري است که رسانه را در مورد بسیج عمومی مردم درباره موضوعات مختلف قابل استفاده می کند. بنابراین وظایف زیادي را می توان در باب فرهنگ سازي براي مصرف تولیدات داخلی متوجه رسانه البته همراه با اقدامات و برنامه ریزي هاي دولت و در نهایت مردم دانست. وظایفی که این سه باید با همکاري متقابل در عملی شدن اهداف و همکاري با نهادهاي برنامه ریز پیش گام باشند. می توان گفت با توجه به پایبندي مسئولان و ملت ایران به اصول و ارزش هاي انقلاب اسلامی، سیاست هاي خصمانه آمریکا با کشورمان پایانی نخواهد داشت، اما آنچه اهمیت دارد این است که باید در این برهه حساس نیز با تمام توان و ظرفیت در مقابل این سیاست هاي خصمانه ایستادگی و مقاومت کرد. درکنار استفاده از کلیه ظرفیت هاي دیپلماتیک جهت زدودن آثار منفی و کاستن از سختی تحریم ها،جذب سرمایه گذاری و توسعه صادرات محصولات داخلی، باید در داخل کشور نیز اقدامات مقابله اي انجام شود، که با اطمینان می توان گفت نامگذاري سال 1397 به عنوان سال "حمایت از کالای ایرانی" از سوي مقام معظم رهبري که نشان از درایت و هوشیاري معظم له داشته که مسئولین نظام باید به دور از هرگونه درگیري جناحی و حزبی، از همه توان خود براي جامه عمل پوشاندن به آنها استفاده نموده و مردم نیز باید مسئولین را دراین امر، بیش از پیش همراهی نمایند، چرا که سربلندي و موفقیت در این مسیر دشوار، نیازمند همدلی و همکاري صمیمانه مسئولین و مردم خواهد بود.

حبیب اله جلیلی؛ پژوهشگر و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

انتهای پیام/برچسب ها :

سال حمایت از کالای ایرانیشعار سالشعار سال 97توجه به تولیدات داخلیبیجار بام ایران

نظرات کاربران :

اولین نفری باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید!

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام *
 

کد امنیتی
 
   

ADS In Website
 

صفحه ها   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آخرین اخبار   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پربازدیدترین اخبار یک ماه اخیر   ــــ