سه شنبه 30 دی 1399 / 10:57|کد خبر : 4106|گروه : اقتصادی

طرح تحقیق و تفحص از شهرداری بیجار کلید خورد

طرح تحقیق و تفحص از شهرداری بیجار کلید خورد

حمید رضا همایی ، عضو شورای اسلامی شهر بیجار از آغاز طرح تحقیق و تفحص شهرداری بیجار توسط چهار نفر از اعضای شورا در راستای اجرای ماده 71 قانون وظایف شوراها خبر داد.

حمید رضا همایی ، عضو شورای اسلامی شهر بیجار در گفتگو با خبرنگار بیجار بام ایران اظهار داشت: در راستای اجرای ماده 71 قانون وظایف شوراها ، طرح تحقیق و تفحص از شههرداری بیجار توسط چهار نفر از اعضای شورا کلید خورد.

 

وی افزود: طرح تحقیق و تفحص هفته گذشته به رییس شورا ارجاع تا در اجرای ماده 71 مكرر قانون وظایف شوراها مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته و نتایج به شورا اعلام شود.

 

عضو شورای اسلامی شهر بیجار گفت: اگر این موضوع به طور جدی پیگیری شود علاوه بر روشن شدن بسیاری از تخلفات راه را برای سو استفاده های آتی مشگل می کند.

 

طرح تحقیق و تفحص از شهرداری بیجار به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

جناب آقای شهبازیان ریاست محترم شورای اسلامی شهر بیجار

با سلام و تحیات الهی

احتراماً در راستای وظایف قانونی محوله از سوی شهروندان محترم به اعضای شورای شهر امضا کنندگان زیر پیرو تذکرات قبلی در اجرای ماده 71 مکرر شرح وظایف شوراها درخواست انجام تحقیق و تفحص در موارد ذیل داشته مقتضی است دستور فرمایید شهردار ظرف یک ماه نتایج حاصل  را با مستندات به شورا تحویل ودر صورت احراز تخلف کارکنان و کارشناسان به مراجع قضایی و تخلفات اداری معرفی نماید.

1- با توجه به نقشه وعکسهای هوایی موجود و اسناد واگذاری زمین های موسوم به شهرک کارمندان در دامنه نقاره کوب نشان می دهد حد شرقی پلاکهای همجوار ۱۰۹۰ فرعی و ۱۰۷۳ فرعی از یک اصلی به دره موسوم به سید شکر محدود وآن محل فضای سبز و آبکن قید شده است. این دره به مرور زمان توسط شهرداری پر و برای ایجاد فضای سبز آماده می شود.

حریم آبکنها متعلق به شهرداری است، بنا به گزارشات رسیده چند هزار متر حریم این آبکن به مرور زمان با سند سازی بعنوان زمین زراعی برای اشخاص ثبت سند شده واز مالکیت شهرداری خارج گردیده است. پلکهای ثبتی ۳۸۶۶ فرعی - ۳۴۲۴ فرعی - ۳۳۴۱ فرعی و غیره ثبت سند و تفکیک شده است، متاسفانه به جهت اهمال واحد حقوقی یکی از متصرفین اراضی آبکن با استناد به سند مالکیت دریافتی علیه شهرداری در مراجع قضایی اقامه دعوا و حکم قلع و قمع درختان و فضای سبز را اخذ نموده است.

اقدامات واحد املاک و حقوقی شهرداری برای رفع تصرف و ابطال اسناد معارض در این محدوده اعلام شود.

2- در خصوص اراضی واگذاری به تعاونی های مسکن دادگستری  وثبت اسناد در هر نقطه شهر،  همچون پلاک ۳۲۸۳ فرعی از یک اصلی بررسی لازم انجام و مشخص گردد اولا،آیا از فضاهای عمومی وشوارع موجود در ضمن صدور سند مالکیت به آنها اضافه شده است یاخیر؟ ثانیا اگر واگذار شده است چه میزان بوده و نحوه واگذاری ودریافت بها کارشناسی شده آن چقدر بوده وبه چه حسابی واریز شده است .ثالثا اگر ازشوارع وفضاهای عمومی مربوط به شهرداری تصرف شده است.

دایره املاک و حقوقی برای باز پس گیری آ ن چه اقدامی کرده است.رابعا در تفکیک اراضی تعاونی های مسکن ادارات مذکور چند قطعه و برچه مبنایی سهم شهرداری داده شده است.خامسا آیا در اراضی تعاونی مسکن ادارات مذکور به کارکنان شهرداری قطعاتی واگذار گردیده است .به چه کسانی و به چه علت داده اند.

3- با عنایت به تحقیقات صورت گرفته از زارعین روستاهای مسیر جاده تکاب در زمان احداث جاده تا شعاع پنجاه متر از آکس جاده غرامت مالکان اراضی از سوی وزارت راه در سالهای  ۵۳و۵۴ پرداخت شده است  با عنایت  به اینکه در طول سنوات گذشته ازطرف اداره ثبت اسناد بدون توجه به حریم جاده مذکور  که درحال حاضر در حریم شهر واقع شده است . از شهرداری و اداره راه استعلام کرده باشد. در اجرای مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت به اعتبار قولنامه های عادی که اصالت آنها مسجل نبوده اقدام به صدور سند مالکیت زمین زراعی بنام خریداران جدید کرده اند. طبق عکسهای هوای در زمان صدور سند بخشی از این اراضی بایر فضای عمومی حریم شارع  و یا محل تخلیه زباله یا نخاله بوده اند. یکی از این مکانها پلاک ثبتی می باشد .

 

بعد از اخذ سند مالکیت برای آن زمین در حالیکه کاربری فضای سبز حفاظتی داشته است. بدلایل نامعلومی از طرف شهردار اسبق بیجار بنام آقای جهانی به اسم احداث ترمینال قبل از اخذ مجوز تغیر کاربری از کمیسیون ماده پنج پروانه ساخت غیرقانونی برای مالک صادرمی کند.مالک از احداث ترمینال خوداری و مدعی شهرداری شده و با دپوی نخاله درورودی شهر مانع تعریض مسیر هم شده است.

با توجه به اینکه مسئولیت صدور سند برای اراضی بایر با اداره ثبت اسناد و مسئولیت صدور پروانه ساخت مغایر مقررات با شهردار وقت است نه سازمان شهرداری اعلام گردد.شهرداری برای ابطال سند نسبت به حریم جاده و معرفی شهردار متخلف به دادگاه و تخلفات اداری و قلع وقمع بناهای ساخته شده در کمربند حفاظتی شهر  ورفع معارض ورودی شهر چه اقداماتی کرده است.

4- کلیه اراضی زراعی دیمی وآبی زارعین ومالکین روستای حلوایی واقع در مسیر بلوار امام خمینی (ره) و اطراف آن به مساحت تقریبی ۱۸ هکتار در ابتدای دهه پنجاه طبق مصوبات انجمن شهر آ ن زمان توسط شهرداری وقت تملک گردیده و بهای آن پرداخت گردیده.

قسمتهای از این اراضی که شامل اراضی بایر ،شوارع و زراعی بوده است  قبل از انقلاب تفکیک و از طرف شهرداری به ادارات دولتی و بخشی هم برای خانه سازی به کارکنان دولت واگذار می شود.علی الظاهر بعد از انقلاب دخل و تصرفاتی در باقیمانده اراضی متعلق به شهرداری که ارزش روز آنها دهها میلیاردتومان است صورت گرفته و اراضی شهرداری  به تصرف اشخاص درآمده و جهت آنها سند صادر شده است . برابر اسناد اراضی دانشرای سابق با مصوبه انجمن شهر از طرف شهرداری به آموزش وپرورش واگذار گردیده .

اما باقیمانده اراضی متعلق شهرداری توسط چه کسانی تصرف گردیده نا مشخص است . در این خصوص برای شناسایی املاک شهرداری وخلع ید از متصرفین چه اقداماتی انجام گرفته به شورا ی شهر اعلام گردد.

طبق گزارشات سازمان بازرسی شهرداریها به شماره ۸۵۸۰۳۱۹/۶/۷۴ مورخ ۸۵/۴/۱۲ و ۲/۱۶۴/۱۳۷۷ دیوان محاسبات کردستان در خصوص تضییع حقوق شهرداری  واقدامات خلاف قانون در موارد مختلفی مثل تغیر کاربری اراضی تعاونی مسکن شهرداری و واگذاری آن به روسای ادارات و همچنین در صفحات ۲۱و۳ گزارشات فوق به  واگذاری زمین معوض و پرداخت وجه به یکی از اعضای شورا ست.علت این واگذاری معلوم نبوده است. نتیجه اقدامات شهرداری بیجار برای تعقیب تخلفات گزارش شده از طرف این مراجع قانونی و اعاده حقوقات شهرداری به شورا اعلام شود.

در خصوص ساخت جاده کوهستان پارک که  در زمان ساخت توسط فرماندار وقت خارج از محدوده شهری  انجام شده است. دعوای رانندگانی که در اجرای آن طلبکار بودند از فرماندار وقت در دادگاه مطرح می شود. شهردار اسبق بیجار با چه مجوز ومستند قانونی  اجرای آنرا تقبل و بار سنگین تعهدات مالی را به شهرداری تحمیل نموده اند. با توجه به وقوع تخلفات فروان در اجرای این پروژه وعقد قراردادهایی خلاف مقررات برای خرید واجرای آسفالت که همان وقت مورد اعتراض استانداری وشورای وقت شهر هم قرارگرفته است. برای تعقیب کیفری  متخلفین و آمرین قراردادهای مذکور که منجر به وارد شدن میلیاردها تومان خسارت به شهرداری شده است .با توجه به تاکید مکرر شورای شهر مبنی بر تعقیب خاطیان شهردارمحترم بیجار تاکنون چه اقداماتی برا ی طرح دعاوی کیفری در مراجع قضایی جهت حراست از حقوق شهروندان وجلوگیری از حیف و میل بیت المال انجام داده است.

حریم انهار  ورودخانه ها، شوارع متروکه وفضاهای عمومی روستاهای واقع در محدوده شهر در مالکیت شهرداری قرار  دارد.از قرار اطلاع بخش اعظم حریم شوارع متروکه در روستاهای تخت علیا وسفلی ،حلوایی،برجگه و درون خود شهر به مرور زمان به تصرف اشخاص در آمده ودر آنها ساخت وساز صورت گرفته است. که با تطبیق عکسهای هوایی قدیمی ابعاد آن مشخص است. مقتضی است.شهرداری با جلب نظر کارشناسان مفسر عکس هوایی بتدریج آنها را شناسایی  عندالزوم خلع ید یا در صورت عدم مغایرت با طرح تفضیلی  بها آنها را مطالبه نماید .

 

با احترام جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر بیجار دوره پنجم

 

انتهای پیام/برچسب ها :

شهرداریبیجارتحقیق و تفحصشورای اسلامی شهر بیجار

نظرات کاربران :

اولین نفری باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید!

دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نام *
 

کد امنیتی
 
   

ADS In Website

صفحه ها   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آخرین اخبار   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پربازدیدترین اخبار یک ماه اخیر   ــــ