مقاله   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعزام اکیپ پزشکی رایگان به همت سپاه بیجار به مناطق محروم+عکس

همزمان با اولین روز از هفته دفاع مقدس انجام شد؛

اعزام اکیپ پزشکی رایگان به همت سپاه بیجار به مناطق محروم+عکس

ADS In Website

ADS In Website
 

صفحه ها   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پربازدیدترین اخبار یک ماه اخیر   ــــ