جستجو برای "اتفاقات روز آخر"
  • اتفاقات روز آخر

    12 دی 1398 بعد از پایان جلسه هنگامی که حاج قاسم عازم عراق بود همرزمانش رو به وی کردند و گفتند حاجی اوضاع عراق خوب نیست، حاج قاسم خیلی آرام و شمرده گفتند میوه وقتی می رسد باغبان باید بچیندش ، میوه رسید...

    10:02 1399/10/06

ADS In Website

صفحه ها   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آخرین اخبار   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پربازدیدترین اخبار یک ماه اخیر   ــــ