جستجو برای "خرمشهرهای پیش رو"
  • یادداشتی به قلم حبیب الله جلیلی مدرس دانشگاه ؛

    استراتژی فتح خرمشهر در خرمشهرهای پیش رو

    حبیب اله جلیلی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر در یادداشتی برای سایت بیجار بام ایران به وضعیت آزاد سازی خرمشهر و خرمشهرهای پیش رو پرداخته است....

    10:29 1397/03/03
صفحه ها   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پربازدیدترین اخبار یک ماه اخیر   ــــ