جستجو برای "دوره ساسانیان"
 • دیار بیجار گروس در گذر زمان

  دوره ساسانیان یکی از دروه های پرفراز و نشیب دیار گروس است که وجود آثار تاریخی در این دوره گواه این سخن است....

  09:00 1395/12/03
 • دیار بیجار گروس در گذر زمان

  بیجار بام ایران- دوره ساسانیان یکی از دروه های پرفراز و نشیب دیار گروس است که وجود آثار تاریخی در این دوره گواه این سخن است....

  11:29 1394/07/19
 • دیار بیجار گروس در گذر زمان

  دوره ساسانیان یکی از دروه های پرفراز و نشیب دیار گروس است که وجود آثار تاریخی در این دوره گواه این سخن است....

  07:38 1394/06/19

ADS In Website

ADS In Website

صفحه ها   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آخرین اخبار   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پربازدیدترین اخبار یک ماه اخیر   ــــ