جستجو برای "ماشین های سنگین"
  • بیجار بام ایران گزارش می دهد؛

    حاشیه کمربندی بیجار- زنجان تهدیدی برای ساکنان این منطقه

    احداث کمربندی فجر در ابتدا جهت رفاه و آسایش حال شهروندان که از سر و صدای ماشین های سنگین در امان باشند ایجاد شده ، اما وجود برخی موانع این کمربندی را به تهدیدی برای ساکنان حاشیه این کمربندی تبدیل کرده...

    10:54 1396/07/17

ADS In Website

ADS In Website

صفحه ها   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آخرین اخبار   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پربازدیدترین اخبار یک ماه اخیر   ــــ