جستجو برای "ماموستا محمدیان"
  • ماموستا محمدیان :

    اقدام به موقع سپاه پاسداران سیلی اول به آمریکا بود

    ماموستا محمدیان به پیام اولین سیلی انقلاب به آمریکا اشاره کرد و بیان داشت: آمریکای سلطه گر و ایادی استکبار بدانند این تنها یک سیلی از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود ، اگر یکبار دیگر دست از پا خطا...

    12:19 1398/10/18

ADS In Website

صفحه ها   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پربازدیدترین اخبار یک ماه اخیر   ــــ