جستجو برای "منواکسید کربن"
  • سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی بیجار خبر داد :

    مسمومیت خانواده ۵ نفره بیجاری بر اثر گاز گرفتگی

    سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی از مسمومیت خانواده ۵نفر با گاز منواکسید کربن و نجات جان انان، به واسطه تلاش های تکنسین های اورژانس ۱۱۵ خبر داد....

    07:27 1398/02/21

ADS In Website

ADS In Website

صفحه ها   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آخرین اخبار   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پربازدیدترین اخبار یک ماه اخیر   ــــ