جستجو برای "مواد غذایی فاسد"
  • مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان بیجار اعلام کرد:

    566 کیلو گرم مواد غذایی فاسد در بیجار معدوم شد

    مسئول بهداشت محیط با اشاره به اینکه ۱۴۳۴ بازدید ونظارت بهداشتی در ایام عید صورت گرفته است گفت: در جریان بازدید از مراکز واماکن عمومی تهیه غذا ۵۶۶ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در این شهرستان کشف ومعدوم شد...

    08:51 1398/01/25
صفحه ها   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پربازدیدترین اخبار یک ماه اخیر   ــــ