جستجو برای "هوای سرد کردستان"
  • هوای سرد کردستان را فرا می گیرد

    تحلیل آخرین نقشه ها و مدل های پیش یابی هواشناسی نشان می دهد به علت پایداری سامانه بارشی تا روز جمعه، دمای هوا سه تا چهار درجه سانتیگراد کاهش یافته و هوای استان سردتر می شود....

    07:50 1397/07/26

ADS In Website
 

صفحه ها   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پربازدیدترین اخبار یک ماه اخیر   ــــ