جستجو برای "پیری جمعیت"
  • یادداشت/ سهیل جمشیدپور

    تعامل فرهنگی ، حلقه ی مفقوده در شهرستان بیجار

    پایین آمدن سرانه جمعیتی شهرستان و مشکلات اجتماعی زیادی چون بیکاری ، عدم تخصیص بودجه مناسب ، پیری جمعیت ، فقر ، نگاه های بسته مدیریتی ، عدم پیش بینی مناسب آینده و... باعث می شود که مقامات و مدیران شهر...

    08:13 1397/09/17

ADS In Website

ADS In Website

صفحه ها   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پربازدیدترین اخبار یک ماه اخیر   ــــ